کاربردها, کلرین‌ دای‌‌ اکساید

با شیوع روز افزون بیماری مهلک سرطان شناخت عوامل موثر در ایجاد این بیماری یکی از مهمترین دغدغه های مراکز تحقیقاتی شده‌است. هم اکنون به لطف این تحقیقات فراگیر تأثیر عوامل ایجاد سرطان در فراوردهای غذایی به خوبی شناخته شده و استانداردهای مربوطه در سراسر دنیا جهت کنترل این عوامل تدوین شده‌است.
خوشبختانه سازمان ملی استاندارد ایران نیز در متابعت با استانداردهای بین المللی حد مجاز عوامل شیمیایی را در آب‌های آشامیدنی طی استاندارد اجباری شماره 1053 تدوین کرده‌است.
بخشی از عوامل شیمیایی ترکیبات کلره هستند که در اثر گندزدایی با کلر ایجاد میشوند.

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A