جلوگیری از ایجاد و توانایی حذف بایوفیلم
کلرین‌ دای‌‌ اکساید, مقایسه با سایر گندزداها

بایوفیلم اجتماعی بسیار متنوع  از میكروارگانیزم‌هاست که در یک ماتریكس پلی‌ساکاریدی روی سطوحی که در مجاورت مایعات است تشکیل می‌شود. ترکیبات پلیمری و عمدتاً پلی‌ساکاریدی مواد خارج سلولی میکروارگانیزم‌ها هستند که به آنها Slime یا EPS )(extracellular polymeric substanc می‌گویند. این ترکیبات پلیمری بعنوان محافظ و تثبیت‌کننده میکروارگانیزم ها عمل می‌کند.

بایوفیلم نسبت به شرایط محیطی (اسیدی، بازی، گرم، سرد و . . .) بسیار سازگار بوده و در هر جایی که سطحی از یک ماده مانند سنگ، فلز، چوب، شیشه با آب در تماس باشد و یا حتی سطوح جانداران مثل موجودات بزرگ آبزی تشکیل می‌شود. از سطوح سرویس‌های بهداشتی و حمام‌ها گرفته تا سنگ‌ها و صخره‌ها، بدنه کشتی‌ها و قایق‌ها، لوله‌های انتقال آب، مبدل‌های حرارتی، برج‌های خنک‌کننده و حتی سطوح دندان‌ها بایوفیلم قابلیت بوجود آمدن دارد.

 • اثرات مخرب بایوفیلم
  • ایجاد خوردگی
  • امکان تشکیل باکتری‌ها و ویروس‌های بیماری‌زا در داخل بایوفیلم
  • افزایش مصرف انرژی
  • ایجاد گرفتگی در خطوط و افزایش تعداد Shut-down ها در طول سال
  • اختلال در عملکرد ابزار دقیق
  • ایجاد آلودگی‌های مقطعی در اثر جدا شدن از سطوح
  • تاثیر منفی بایوفیلم در میزان انتقال حرارت

تنها ماده کاملا موثر در حذف بایوفیلم و جلوگیری از تشکیل آن کلرین دای اکساید است.

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A