کلرین‌ دای‌‌ اکساید

ایمنی محیط زیست یک مزیت کلیدی کلرین دای اکساید در مقایسه با سایر گندزداها محسوب می‌شود.
برخلاف کلر و ازن که محصولات جانبی سرطان‌زا تولید می‌کند، محصولات جانبی کلرین دای اکساید گونه‌های غیرآلی مانند کلریت‌ها هستند که در ادامه کاهیده شده و کلریدهای بی خطر را تولید می‌کنند. سرعت این واکنش به عوامل متعددی بستگی دارد اما درون آب شور، سرعت این فرآیند تنها 5 دقیقه می‌باشد.
ازن یون‌های برومید را به برومات تبدیل می‌کند و همچنین مقادیر زیادی از آلدهید، کتون یا سایر محصولات جانبی که از اوزونه کردن مواد ارگانیک ایجاد می‌شود از معایب ازن محسوب می‌شود. کلر نیز ایجاد THM و کلروآمین‌ها می‌کند.

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A