روش تولید در شرکت نیل تک مبین
روش های تولید سدیم کلریت, سدیم کلریت

روش  به کار گرفته شده در شرکت نیلتک مبین استفاده از هیدروژن پراکساید مطابق متد دگوسا است. کلیه پارامترهای فرایندی بصورت اختصاصی بهینه سازی شده اند بطوریکه علاوه بر مزیت های اقتصادی، محصولی با کیفیت بسیار بالا را نیز بدست میدهد که به راحتی با استانداردهای روز دنیا منطبق است.

فرمول کلی واکنش به شکل زیر است:

2 ClO +  2 NaOH   +   H2O2   →   2 NaClO2   +   2 H2O   +  O2

در این روش تولید گاز اکسیژن در مجاورت کلرین دای اکساید چالش هایی را از لحاظ ایمنی بوجود می آورد که با شناخت کامل و کنترل دقیق پارامترهای فرایندی قابل مدیریت است.

در مقیاس صنعتی کلرین دای اکساید مورد نیاز برای تولید سدیم کلریت خود از تجزیه سدیم کلرات (NaClO3) در مجاورت یک اسید قوی و یک ریجنت احیا کننده بدست می آید. اسید قوی میتواند اسید کلریدریک و یا اسید سولفوریک بوده و ریجنت احیا کننده معمولا دی اکسید گوگرد است.

فرمول کلی این واکنش عبارتست از:

 

2 NaClO3   +   H2SO4   +   SO2  →   2 ClO +   2 NaHSO4

کلرین دی اکساید تولید شده طی این واکنش پس از جداسازی کیکِ نمک سولفات، با هوا رقیق شده و در ستون Absorber  مطابق روش دگوسا به سدیم کلریت تبدیل میشود.

محصول بدست آمده محلول سدیم کلریت با غلظت بین 35 تا 40 درصد است که مطابق نیاز مشتری و بسته به پکیج ژنراتور تزریق نصب شده در واحد مصرف کننده به غلظت های مورد نظر رسیده و ارائه میگردد.

البته سازندگان ژنراتورهای تولید و تزریق کلرین دای اکساید هریک بسته به تکنولوژی خود ممکن است غلظت متفاوتی از محلول سدیم کلریت نیاز داشته باشند. از اینرو شرکت نیلتک بنا به درخواست مصرف کننده هر غلظتی از محلول سدیم کلریت را بصورت استاندارد شده ارائه مینماید.

نکته مهم در غلظت سدیم کلریت اینست که اندازه گیری و استانداردسازی این غلظت بایستی تا حد زیادی دقیق باشد چرا که انحراف از غلظت میتواند در زمان تولید و استفاده از کلرین دای اکساید مشکلاتی را ایجاد نماید. برای مثال چنانچه غلظت بالاتر از حد تعیین شده باشد سدیم کلریت واکنش نکرده در آب باقی خواهد ماند که یکی از DBP های مهم استفاده از کلرین دای اکساید است. همچنین اگر غلظت کمتر از حد تعیین شده باشد مقدار کلرین دای اکساید تولید شده کمتر از مقدار مورد نظر خواهد بود و باعث کاهش کارائی فرایند گندزدایی خواهد شد.

چنانچه ظرفیت واحد تولیدی بالاتر از 20 هزار تن درسال باشد از لحاظ اقتصادی مقرون بصرفه است که تولید سدیم کلرات نیز بعنوان ماده مصرفی مد نظر قرار گیرد.

روش متداول تولید سدیم کلرات استفاده از فرایند الکترولیز نمک طعام است. هزینه برق و دسترس بودن نمک طعام با خلوص مناسب، مهمترین ترین پارامترهای تأثیر گذار بر اقتصاد این فرایند است. از آنجا که کشور ایران دارای معادن و ذخایر نمک با کیفیت بسیار بالا و منحصر بفرد در دنیاست و نیز هزینه برق نیز مناسب تر از سایر نقاط جهان است تولید سدیم کلرات میتواند یکی از مزیت های نسبی ایران جهت حضور در بازارهای جهانی سدیم کلرات و سدیم کلریت باشد.

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A