روش های تولید سدیم کلریت, سدیم کلریت

روش های تولید صنعتی:

روش های زیادی برای تولید سدیم کلرایت در منابع علمی ارائه شده است ولیکن فقط چند روش به صورت صنعتی در آمده است که متداول ترین آنها سنتز آن از کلرین دای اکساید است.

در این روش کلر با ظرفیت 4 در مولکول کلرین دای اکساید در مجاورت یک احیا کننده در محیط قلیایی به کلر 3 تبدیل میگردد. احیا کننده های متفاوتی بسته به شرایط واکنش و نوع مدیا قابل استفاده هستند از جمله: گوگرد، کربن، روی، اکسید سرب و انواع یدیدها.

شرکت آمریکایی Olin Corporation بعنوان اولین تولید کننده سدیم کلرایت در دنیا در مقیاس صنعتی از احیا با کربن استفاده کرده است. واکنش کلی این روش را میتوان به شکل زیر نمایش داد:

4 ClO2 + 4 NaOH + Ca(OH)2 + C     →   4 NaClO2 + CaCO3 + 3 H2O

روش های دیگر مانند استفاده از ترکیبات اکسید سرب اگرچه ممکن است در مقیاس صنعتی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر باشند ولیکن از لحاظ کیفی خصوصاً با استانداردهای امروز قابل قبول نیستند.

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A