سیستم‌های تصفیه آب دریا
کاربردها, کلرین‌ دای‌‌ اکساید

آب دریاها عمدتاً قلیایی بوده (pH=8-9) و لذا کلر انتخاب مناسبی برای گندزدایی آب دریا نیست. زیرا محلول کلر در آب به شکل هیپوکلروس اسید (HOCl) می‌تواند نقش گندزدا داشته باشد و غلظت هیپوکلروس اسید نیز در pH بین 5 تا 7 به حداکثر مقدار خود میرسد. در حالیکه عملکرد کلرین دای اکساید تابع مقدار pH نیست و لذا در مقادیر بسیار کم (کمتر از 1ppm) میتواند بطور کاملا موثر برای گندزدایی آب دریا مورد استفاده قرار گیرد.

یون بروماید (Br) یکی از املاح موجود در آب دریاهاست. مقدار این یون در آب خلیج فارس از نقطه ای به نقطه دیگر متفاوت است ولی در بسیاری از نقاط تا غلطت 100 میلی گرم در لیتر می باشد. کلر، یون بروماید را به برومات (BrO3) تبدیل می‌کند که سرطان‌زاست و حداکثر مقدار مجاز آن 10 میکروگرم در لیتر است (10ppb). همچنین بروماید در مجاورت کلر باعث تولید بروموفرم و سایر ترکیبات آلی برومه می‌شود که در دسته THM ها بوده و سرطان زا هستند.

کلرین دای اکساید تولید برومات و THM  نمی‌کند.

 

استفاده از کلرین دای اکساید برای گندزدایی آب دریا ضمن جلوگیری از تشکیل بایوفیلم به طرز موثری از ماکروفاولینگ (macrofauling) نیز جلوگیری می‌کند.

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A