کاربردها, کلرین‌ دای‌‌ اکساید

یکی از پارامترهای مهم در نگهداری از چاه های نفت، کیفیت آبی است که به درون چاه تزریق می‌شود. تصفیه نامناسب آب تزریقی در چاه‌های off-shore یا on-shore می تواند موجب انسداد چاه، افزایش افت فشار و کاهش برداشت شود. در بسیاری از محیط‌های off-shore، سیستم‌های الکتروکلریناسیون آب دریا نمی‌توانند به طور موثر عمل کنند. ایجاد رسوبات ماکروفیلم و بایوفیلم روی برج‌های هواگیری شاهدی بر این موضوع است. همچنین آب رودخانه‌هایی که به خوبی فیلتر نشده است، این پتانسیل را دارد که سولفید، آهن، منگنز و باکتری‌های بی هوازی را وارد چاه کند و منجر به مسدود شدن چاه گردد. استفاده از گندزداهای غیر اکسیدکننده (non oxidizing disinfectants) علاوه بر هزینه های بالا، خطرات زیست‌ محیطی زیادی به همراه دارند. روش‌های جایگزین شده مانند THP ها نیز تنها در درون چاه قابل کاربرد هستند.
تنها کلرین دای اکساید می تواند قدرت اکسیدکنندگی مورد نیاز را در غلظت های پایین تر و خطرات زیست‌محیطی کمتر از کلر، هایپوکلریت یا سیستم‌های الکتروشیمیایی اکسید کننده، ارائه دهد.

 کلرین دای اکساید قادر است به طور موثر رسوبات را حذف کند و بر میزان تولید اثر بگذارد.

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A