سدیم کلریت

مشخصات محلول استاندارد سدیم کلرایت
استاندارد EN 938 محصول سدیم کلرایت را در دو شکل محلول 25% و محلول 31% معرفی کرده است. ویژگیهای تعریف شده برای این محصولات طبق این استاندارد در جدول ذیل آمده است.

 

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A