خدمات طراحی و ساخت

طراحی و اجرای سیستم تصفیه آب و فاضلاب به روش Reverse Osmosis

امروزه فرایند اسمزمعکوس (RO) به صورت گسترده جهت تولید آب صنعتی و آب قابل شرب مورد استفاده قرار می گردد.  به منظور طراحی سیستم RO داشتن آشنایی کامل با مفاهیم و اطلاعات قسمت های مختلف این سیستم ضروری می باشد

بر اساس آخرین استاندارد ها

طراحی و اجرای شبکه فاضلاب

طراحی صحیح شبکه فاضلاب از لحاظ رعایت مسائل فنی مهندسی و زیست محیطی بسیار با اهمیت  بوده و چنانچه طراحی شبکه فاضلاب برپایه اصول و مبانی مهندسی آب و فاضلاب  و محیط زیست انجام نپذیرد باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده زیست محیطی (بیماری، آلودگی آب های زیر زمینی و خاک ) و اختلال در سیستم  تصفیه خانه فاضلاب و تحمیل هزینه اضافی در دوره بهره برداری می شود

دریافت مشاوره رایگان

همکاران ما آماده ارئه خدمات مشاوره رایگان به شما هستند

021-88535741

منطبق با نیاز واقعی شما

طراحی و اجرای ایستگاه پمپاژ
هنگامي که ایستگاه پمپاژ به تأسیســات موجود اضافه ميشــود، طراحي و طرح ریزي قبلي،که بر اســاس تحلیل هیدرولیک ســامانه کلي اســت، باید دوباره بازبیني شود. تحقیقات جدید و روزآمد مكان ایستگاه و تقاضاهاي نیازمندي هــاي حــال و آینده باید در نظر گرفته شــود. جانمایي پمپ هاي  ثابــت، به طوريکه هد مثبت بر مكــش پمپها تأمین شــود، بسیاری از مشكلات عملكردي را از بین خواهد برد. انتخاب ایســتگاه از طریق ارزیابي نقشــه برداري توپوگرافي و تحلیل ساده ســیلاب انجام مي گیرد که احتمال هیچ سیلابي در محل ایستگاه پیشــنهادي پیش بیني نشــود

حافظ محیط زیست

طراحی سیستم های آبگیری و تخلیه به دریا
طراحی مفهومی و امکان سنجی، فاز اولیه (Basic) و فاز تفصیلی (Detail) و نظارت عالیه بخش آبگیر و خطوط لوله دریایی آبگیری و دفع پساب 

دریافت کاتالوگ نیلتک

شما می توانید با دانلود کاتالوگ محصولات نیلتک با کلیه خدمات و محصولات ما آشنا شوید 

کاتالوگ نیلتک

کارآمد و اصولی

مکان یابی حفر چاه با روشهای ژئوفیزیک
امروزه یکی از اصلی ترین دغدغه های واحدهای صنعتی و کشاورزی به منظور تامین آب مورد نیاز، تعیین محل حفر چاه آب هستش. باید بدونید تعیین محل حفر چاه آب در بهترین مکان، هیچ وقت به صورت تصادفی انجام نمیشه و حفاری هایی که بدون شناسایی محل آب و به صورت سنتی انجام میشه فقط هزینه شما رو بالا می برد

بهینه و مقرون به صرفه

طراحی و اجرای استخرها و مخازن آب
امروزه ساخت استخرها و مخازن ذخیره آب با کاربری های مختلف افزایش چشم گیری داشته است. نبود دانش فنی کافی و اجرا توسط افراد غیر متخصص باعث ایجاد مشکلات فراوانی در این حوزه شده است.ساخت استخرها و مخازن ذخیره آب باید طبق اصول استاندارد و محاسبات دقیق انجام شود در غیر اینصورت ساخت اینگونه سازه ها با مصالح سنتی مثل آجر،سنگ و بلوک جز هدر رفت هزینه و وقت نتیجه ای دیگر در بر نخواهد داشت.

مدرن و بروز

لوله کشی آبگیر دریا، لوله کشی بین واحدهای پیش تصفیه و RO
جريان دايم ( يا ماندگار بده ثابت با زمان) و يكنواخت (مقطع ثابت جريان، در مجاري باز يا تحت فشار)، مبناي طراحي حركت جريان در مجاري ميباشند. همچنين جريانهاي غيريكنواخت و متغير مكاني در مجاري باز در تصفيهخانههاي آب زياد اتفاق ميافتد كه باید در نظر گرفته شود.