آب شیرین کن سیریک

 

 

پروژه آب شیرین کن شهرستان سیریک یکی از پروژه های مهم شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان می باشد که در راستای تأمین آب شرب ساکنین شهر سیریک و توابع آن، به شرکت طرحهای صنعتی رادنیروی کرمان  واگذار گردید.

آب خام ورودی به این کارخانه، از دریای عمان تامین میشود. کدورت آب ورودی، به طور معمول بین ntu 50-30 است و تقریبا هر ماه، به دلیل بارندگی و یا وزش بادهای شدید، کدورت آب ورودی، چندین روز به بالاتر از ntu 100  میرسد. این مشکل باعث کاهش میزان تولید، افزایش هزینه تولید و تخریب سریع ممبرنهای RO شده بود.

شرکت نیلتک مبین در ابتدای دی ماه 1400 با هدف عیب یابی و برطرف سازی مشکلات و همچنین ارتقاء فرایند، وارد این کارخانه شد. متخصصان شرکت نیلتک ابتدا، مشکلات مهم را شناسایی و پیشنهادات لازم را جهت برطرف سازی ارائه دادند و در تمام  اقدامات اجرایی در کنار این مجموعه بودند.

اقدامات انجام شده در این کارخانه منجر به پیشرفت های زیر شد.

  1. افزایش تولید

اقدامات انجام شده باعث شد که یک ماه بعد از شروع پروژه، در بهمن ماه 1400، این کارخانه موفق به ثبت رکورد بیشترین میزان تولید، از ابتدای تاسیس تاکنون شود. افزایش تولید و ثبت رکوردهای جدید در ماه های بعدی نیز تکرار شد. علت این افزایش تولید را میتوان در بهبود پیش تصفیه، CIP موفق و ارائه نکات کاربردی در طی بهره برداری دانست. با انجام CIP توسط کارشناسان نیلتک، کاهش چشم گیری که در تولید واحدهای RO رخ داده بود به طور کامل برطرف شد.

  1. ثبات تولید

نگهداری سیستم، کنترل مداوم اطلاعات این کارخانه و ارائه رهنمود و اقدامات کاربردی باعث شد که ابتدا شاهد افزایش چشم گیر تولید و در ادامه ثبات این تولید باشیم.

  1. کاهش خاموشی ها

شرایط نامناسب آب ورودی، منجر به خاموشی های بلندمدت در این کارخانه شده بود. اقدامات اصلاحی که در این کارخانه انجام شد منجر به بهبود فرایند پیش تصفیه شد. به علاوه، متخصصان نیلتک با  پایش مداوم اطلاعات فرایندی کارخانه و تمامی شرایط محیطی، مانع از تحمیل شرایط محیطی به فرایند تولید این کارخانه شده اند.

  1. اصلاح فرایند آبگیری

در جهت توسعه و راه اندازی فاز جدید، متخصصان نیلتک پیشنهاتی را در جهت فرایند آبگیری در این کارخانه، ارائه دادند که مورد قبول مدیریت این مجموعه قرار گرفت. اقدامات اجرایی مرتبط با آبگیری در حال اجرا است و به زودی به اتمام میرسد.

  1. کاهش چشم گیر هزینه تولید

   متخصصان شرکت نیلتک از چند طریق به کاهش هزینه در این مجموعه کمک کردند:

  • تامین مواد شیمیایی با کارایی بالاتر و قیمت مناسب، اصلاح روش تزریق و حذف یک سری از مواد شیمایی، در کاهش هزینه این مجموعه بسیار اثرگذار بود. یک برآورد که توسط این مجموعه انجام گرفته است نشان میدهد که هزینه مواد شیمیایی کارخانه آب شیرین کن رادنیرو 320 درصد کاهش یافته است.
  • نداشتن یک فرایند صحیح، باعث میشود که ممبرنهای RO سریعاً دچار گرفتگی شوند که با توجه به قیمت بالای این ممبرنها، تعویض آنها هزینه بسیارزیادی را به مجموعه تحمیل میکند. اصلاح فرایند و پایش مداوم آن، در افزایش طول عمر عملکردی ممبرنهای RO بسیار تاثیرگذار است.