روش احیای سختی گیر رزینی

روش احیای سختی گیر رزینی
  • شستشوی معکوس سختی گیر : در زمان سختی گیری آب از جهت بالا وارد ستون سختی گیر شده و به پایین بستر حرکت می کند و دانه های رزین در اثر مواد معلق آب چسبنده و متراکم می گردد. شستشوی معکوس سختی گیر (از پایین به بالا) علاوه بر خارج ساختن ذرات معلق گرفتار شده در بستر، حجم بستر را نیز بسط داده تا از تراکم کاسته شود و در نتیجه در زمان سرویس دهی ستون آب بهتر و مناسب تر رو بستر توزیع شود. عملیات بک واش سختی گیر آب معمولا طی ده دقیقه انجام می شود.
  • تزریق آب نمک سختی گیر : پس از شستشوی معکوس سختی گیر ، آب نمک به آهستگی از بستر عبور داده می شود تا عمل احیای رزین کاتیونی صورت پذیرد. احیا به معنی جایگزینی یون سدیم به جای کسیم و منیزیم روی سطح رزین است. زمان احیا بستگی به حجم رزین، غلظت آب نمک و میزان نمک مصرفی و اصولا شرایط در نظر گرفته شده برای احیا رزین دارد. آب نمک معمولا در یک مخزن پلاستیکی کنار دستگاه سختی گیر نگه داری می شود و توسط شیر سلووالو برای احیای رزین کاتیونی به داخل ستون مکیده می شود. حجم مخزن نمک بستگی به به مدل دستگاه سختی گیر دارد که در جدول راهنما آورده شده است و مقدار نمک نیز بسته به ظرفیت دستگاه سختی گیر ، معمولا به ازا هر کیلو گرین از ظرفیت سختی گیر 15 g نمک به مخزن آب نمک اضافه می شود.
  • شستشو با آب تمیز سختی گیر : پس از عبور آهسته آب نمک ، آب به آهستگی از بستر سختی گیر عبور داده می شود. سپس شدت جریان آب را زیاد نموده تا آب ذرات نمک و آب نمک باقی مانده در بستر دستگاه سختی گیر را خارج سازد.
  • بهره برداری یا سرویس سختی گیر : پس از احیای رزین کاتیونی ، دستگاه سختی گیر مجددا آماده سرویس دهی است و آب برای سختی گیری از آن عبور داده می شود.

به این ترتیب دستگاه سختی گیر بسیار شبیه فیلتر شنی تحت فشار است و از نظر شکل ظاهری تفاوت چندانی ندارد. سختی گیر را حتی می توان تمام اتوماتیک، که شستشوی با آب و احیا با آب نمک در ساعات معین و در اثر تغییرات معینی (مانند افزایش سختی خروجی) انجام گیرد، به کار گرفت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.