مرحله، گذر و آرایش سیستم اسمز معکوس

مرحله، گذر و آرایش سیستم اسمز معکوس

تفاوت بین گذر و مرحله

 

 

اصطلاح “مرحله” و “گذر” اغلب به اشتباه به عنوان یک چیز اشتباه گرفته می شود. درک تفاوت بین این دو مهم است.

در یک سیستم RO یک مرحله ای، آب خوراک از یک مسیر وارد سیستم RO می شود و به عنوان آب غلیظ(ریجکت) یا پرمیت از RO خارج می شود.

 

در سیستم RO دو مرحله ای، آب ریجکت یا غلیظ مرحله اول تبدیل به آب خوراک مرحله دوم می شود. آب پرمیت که از مرحله اول جمع آوری می شود با آب پرمیت مرحله دوم ترکیب می شود. مراحل دوم ریکاوری سیستم را افزایش می دهد.

 

 

 

آرایش

 

 

در سیستم اسمز معکوس یک آرایش، چیدمان فیزیکی مخازن فشار را در یک سیستم دو مرحله‌ای توصیف می‌کند. مخازن تخت فشار از یک تا 6 غشا یا سلول دارند. هر مرحله شامل تعداد مشخصی از مخازن تحت فشار است. ریجکت هر مرحله هم جریان ورودی به مرحله‌ی بعدی است.

 

آرایش سیستم نشان داده شده در تصویر بالا، به شکل ۲:۱ است. به این معنا که خروجی مرحله‌ای شامل ۲ گذر وارد مرحله‌ای با یک گذر می‌گردد.

 

 

 

سیستم اسمز معکوس با جریان برگشتی

 

در یک سیستم اسمز معکوس در صورتی که خواص شیمیایی آب خام اجازه دهد، یک جریان برگشتی از جریان آب غلیظ می‌تواند به عنوان کمکی به جریان ورودی اضافه شود و درصد بازیافت سیستم را افزایش دهد.

 

 

 

 

سیستم اسمز معکوس تک گذر و دو گذر

 

 

اختلاف بین یک سیستم «تک گذر» (single pass) و «دو گذر» (double pass) در این است که در سیستم دو گذر، آب تولیدی از گذر اول به گذر دوم به عنوان جریان خوراک وارد می‌شود. این عمل باعث می‌شود که آب تولیدی از گذر دوم بسیار با کیفیت و خالص باشد؛ زیرا از دو سیستم اسمز معکوس عبور کرده است. علاوه بر تولید آب تولیدی با کیفیت خیلی بالا، یک سیستم اسمز معکوس دو مرحله‌ای همچنین این امکان رو می‌دهد که گاز کربن دی اکسید را از آب تولیدی با تزریق کاستیک در فاصله‌ی بین دو سیستم اسمز معکوس، حذف کند.

 

 

 

 

کربن‌دی‌اکسید برای بستر رزینی تبادل یون بعد از اسمز معکوس نامطلوب است. با افزودن کاستیک سودا بعد از گذر اول، pH آب تولیدی گذر اول افزایش و کربن‌دی‌اکسید به بی‌کربنات و کربنات تبدیل می‌گردد. در سیستم اسمز معکوس تک گذر این امکان وجود ندارد، چون تزریق کاستیک سودا و تشکیل کربنات در حضور کاتیون‌ها از جمله یون کلسیم، باعث تشکیل رسوب روی غشاهای اسمز معکوس می‌گردد.

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان و مشاوران نیلتک تماس بگیرید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.